Skip to main content

Posts

Showing posts from 2017

பாஷோவின் பெண் பூனைகள்

ஷங்கர்ராமசுப்ரமணியன்
மிகச் சமீபத்தில்தான் என் இடத்துக்குள் பூனைகள் வரத் தொடங்கியுள்ளன. ஒருவரின் தனியிடத்துக்குள் வரும்போதுதான் பொருட்கள், உயிர்கள், நிகழ்ச்சிகளுக்கு முக்கியத்துவமும் உண்டாகிறது. பூனைகள் என்று பன்மையில் சொன்னேன். ஆனால் உள்ளடக்கம் ஒரு பூனைதான். ஒரு பூனை வழியாகப் பல பூனைகள் அங்கிங்கெனாதபடி பரவிவிட்டன. அந்த ஒரு பூனை முதலில் என் மகளின் வழியாகத்தான் என்னிடம் வந்தது. நான் வழக்கமாக எல்லாவற்றையும் உள்ளே அனுமதிப்பதற்கு எதிர்ப்பதைப் போலவே அதையும் வேண்டாம் என்றேன். அவள் அதற்கு உணவிட்டாள். சீராட்டினாள். ஒருகட்டத்தில் நானும் அது வரும் வேளைகளில் கவனிக்கத் தொடங்கினேன். அது தெருப்பூனைதான். அதிகாலை நடைப்பயிற்சிக்குக் கதவைத் திறக்கும்போது அது வாலை உயர்த்தியபடி கால்களைத் தேய்த்துக்கொண்டு உள்ளே வருவதையும் வாசல் திரைச்சீலையின் அடிப்பாகத்துடன் சண்டை போடுவதையும் ரசிக்கவும் ஆரம்பித்தேன். அதற்குப் பால், பிஸ்கெட்டுடன் பால்கோவாவும் சுவைக்கத் தந்தேன். அதன் முகம் என்னில் கனியத் தொடங்கியபோது என் கருப்பை கசிய ஆரம்பித்திருக்க வேண்டும். நான் பேணிவரும் பாதுகாப்புக் கவசங்களை எல்லாம் விரைவில் உதிர்த்துவிட…

அஷ்டாவக்கிரர் அஷ்டாவக்கிரி

ஷங்கர்ராமசுப்ரமணியன்

ஹென்றிகார்ட்டியேப்ரஸ்ஸனின்
கருப்புவெள்ளைபுகைப்படத்தில் தான்
ரமணரைஅவன்முதல்முறை பார்த்தான்
பெண்கள்போலமார்பிலிருந்துதொடைவரை
வெள்ளை முண்டுஅணிந்திருந்தார்
அவர்வளர்த்த பசு லக்ஷ்மி
அவரதுகால்களுக்கிடையே
தலைநீட்டிக்கொண்டிருந்தது
ரமணர்அவனுக்குஒன்றைச்சொன்னார்

இதாகா

காண்ஸ்டாண்டைன் பி. கவாஃபி
இதாகாவுக்குச்செல்லத்தயாராகும்போது
உங்கள்பாதைநெடியதாகவும்
முழுக்கமுழுக்கசாகசங்கள்
கண்டுபிடிப்புகளைக்கொண்டதாகவும்
இருக்கட்டுமென்றுபிரார்த்தியுங்கள்.

லஸ்ட்ரிகோனியன்ஸ், சைக்லோப்ஸ், 
கோபம்உமிழும்பொசீடியானைப்
பார்த்துஅச்சம்வேண்டாம்.
உங்களதுஎண்ணங்களைஉயரத்தில்
வைத்திருக்கும்வரை
அபூர்வமானஒருகிளர்ச்சி
உங்கள்உயிரையும்உடலையும்கிண்டிக்
கொண்டிருக்கும்வரை
அதைப்போன்றவற்றைஉங்கள்வழியில்
காணவேமாட்டீர்கள்.
உங்கள்ஆன்மாவுக்குள்அவர்களைநீங்கள்

தாமிரபரணி நால்வரின் இலக்கியச் சாதனை

ஷங்கர்ராமசுப்ரமணியன் மறுகரைதெரியாமல்,பிழைப்போமாஎன்றுஅறியாமல்கலைநம்பிக்கைஎன்னும்சமுத்திரத்தில்குதித்துப்பயணத்தைத்தொடங்கியவர்களின்கதைஇது. தொலைந்துபோனஒருகலாசாரத்தின், ஒருநிலவெளியின், ஒருகாலத்தின் -நினைவுகளைக்குறியீடுகளாக,மொழியாக,சித்திரங்களாகமாற்றியவர்கள்இவர்கள். பிறந்து,அதிகபட்சமாகமுப்பதுகிலோமீட்டர்சுற்றளவில்படித்து,எழுத்து, வாசிப்புஎன்றபொதுக்கனவில்சேர்ந்து,இளைஞர்களாகசந்தித்துப்பேசிபரஸ்பரம்ஈர்க்கப்பட்டவர்கள்இவர்கள். கவிதை, சிறுகதை, நாவல், விமர்சனம்எனஒருமொழியில்சாதனையாளர்களாகஇன்றுதிகழும்இந்தநால்வரின்வருகை, வேறுஎந்தமொழியிலும்சாத்தியமாகாதது; அபூர்வத்தன்மைகொண்டதும்கூட. தமிழ்மொழியைப்பொறுத்தவரைஇலக்கியத்தைத்தங்கள்வாழ்வாதாரமாகத்தேர்ந்தெடுப்பவர்கள்இன்றைக்கும்குடும்பத்திலும்சமூகத்திலும்தனிமையையும்புறக்கணிப்பையும்எதிர்கொள்பவர்களே. நாற்பதுஆண்டுகளுக்குமுன்னர்இருந்தசூழ்நிலைஇன்னும்கடுமையானது. புதுமைப்பித்தனின்வழி,தனிஇருட்டுதான். இன்றுள்ளஅளவுக்குஊடகங்களோ, பத்திரிகை, பதிப்பகப்பின்னணிகளோ, குறைந்தபட்சகௌரவத்துக்கானவேலைவாய்ப்போஇல்லாதஅக்காலகட்டத்தில், தமிழ்எழுத்தாளர்கள்தலைமறைவுப்போராளிகள்போலத்தான்செயல்பட்டிருக…